Prioritering af ansøgninger

Tildelingen af støtte eller afslag foretages fire gange årligt af Stiftelsens bestyrelse.

Der kan ikke gives nogen udtømmende liste over højt og lavt prioriterede diagnoser og formål. Nedenstående angiver de normale, retningsanvisende prioriteringer, der dog kan afviges. Listen er ikke udtømmende:

  • Højere prioriterede diagnoser: Skizofreni, personlighedsforstyrrelser, bipolar lidelse, svære depressioner, angst og spiseforstyrrelser.
  • Lavere prioriterede diagnoser: Almen psykisk belastningssyndrom.
  • Højere prioriterede formål: Studier og studiemidler, transportmidler, generel økonomisk hjælp og boligformål, rekreation med hjemmeboende børn eller fraflyttede børn under 18 år, behandlinger og tilskud til medicin, der er anerkendt af det offentlige sundhedsvæsen samt motion.
  • Lavere prioriterede formål: Egen rekreation, behandlinger, der ikke er anerkendt af det offentlige sundhedsvæsen.

Derudover prioriteres ansøgninger fra unge under 25 år, enlige forsørgere med hjemmeboende børn, enlige, ansøgere med lav husstandsindtægt og/eller lavt rådighedsbeløb.