Fondens Bestyrelse

Medlemmer

Ebbe Simonsen

Bestyrelsesformand. Født 1940. Direktør, civiløkonom. (mand)

I bestyrelsen siden 1988. Sidst genvalgt i 2019.
Opfylder ikke kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Generel ledelseserfaring.
Øvrige ledelseshverv:
A/S Ole Haslunds Hus, bestyrelsesformand.
Ole Haslunds Kunstnerfond, bestyrelsesformand.
Bjørn Wiinblads Værksted. bestyrelsesformand.
Bjørn Wiinblads Fond, bestyrelsesmedlem.

Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej.


Erik Bjerager

Næstformand. Født 1958. Administrerende direktør, chefredaktør. (mand)

I bestyrelsen siden februar 2016.
Opfylder kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Generel ledelseserfaring.
Øvrige ledelseshverv:
Kristeligt Dagblad A/S, adm. direktør og chefredaktør.
Danmarks Radio, bestyrelsesmedlem udpeget af kulturmisteren.
Dagspressens Fond, bestyrelsesformand.
Mentor Medier AS, Norge, næstformand.
Nivaagaards Malerisamling, næstformand.

Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej.


Anne Margrethe Frank Lindhardt

Lægefagligt medlem af bestyrelsen. Født 1946. Speciallæge i psykiatri. (kvinde)

I bestyrelsen siden december 2015.
Opfylder kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Speciallæge i psykiatri.
Øvrige ledelseshverv:
IAGP (International Association for Group Psychotherapy) bestyrelsesmedlem.

Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej.

 


Johannes Riis

Bestyrelsesmedlem. Født 1950. mag.art. (mand)

I bestyrelsen siden 2004. Sidst genvalgt i 2019.
Opfylder ikke kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Generel ledelseserfaring.
Øvrige ledelseshverv:
Gyldendal A/S, Forlægger og redaktør.

Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej.


Fondens direktion

Jørgen Henrik Hage

Født 1951.

Øvrige ledelseshverv:
Teglværksmuseet Nivaagaard Teglværks Ringovn, bestyrelsesmedlem.