Fondens Bestyrelse

Medlemmer

Erik Bjerager

Bestyrelsesformand. Født 1958.
I bestyrelsen siden februar 2016, genvalgt i 2020 og valgt som formand fra 2021.
Opfylder kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Generel ledelseserfaring
Øvrige ledelseshverv:
Danmarks Radio, bestyrelsesmedlem udpeget af kulturministeren.
Nivaagaards Malerisamling, formand.
Mentor Medier (Norsk-svensk medieselskab), bestyrelsesmedlem
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej


Anne Margrethe Frank Lindhardt

Lægefagligt medlem af bestyrelsen, Født 1946. Speciallæge i psykiatri.
I bestyrelsen siden december 2015 og genvalgt i 2020.
Opfylder kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Speciallæge i psykiatri og generel ledelseserfaring.
Øvrige ledelseshverv:
IAG (Institut for Gruppeanalyse), bestyrelsesmedlem
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej


Anne Mette Fugleholm

Næstformand i bestyrelsen. Født 1961. Speciallæge, Ph.d., MHM.
I bestyrelsen siden januar 2021 og valgt som næstformand fra 2022.
Opfylder kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: 30 års erfaring med topledelse samt bestyrelsesarbejde, uddannet ved INSEAD.
Øvrige ledelseshverv:
Danske Hospitalsklovne, næstformand
Fonden Mental Sundhed, bestyrelsesmedlem
Helsefonden, bestyrelsesmedlem
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej


Johannes Riis

Bestyrelsesmedlem. Født 1950, mag.art.
I bestyrelsen siden 2004 og senest genvalgt i 2019.
Opfylder ikke kriterierne for uafhængighed.
Særlige kompetencer: Generel ledelseserfaring.
Øvrige ledelseshverv:
G.E.C. Gads Forlag, bestyrelsesmedlem
A/S Ole Haslunds Hus, bestyrelsesmedlem
Udpeget af myndigheder/tilsyn: Nej


Fondens direktion

Peter Taws Tom-Petersen

Født 1968
Øvrige ledelseshverv:
By og Land Danmark, næstformand.