Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

Bestyrelsen skal jf. årsregnskabslovens § 77 a hvert år forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse.
Anbefalingerne vedrører områderne åbenhed og kommunikation, opgaver, ansvar og vederlag.
Første gang bestyrelsen for Fonden Den Hageske Stiftelse forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse var i 2015.
På denne side findes links bestyrelsens seneste redegørelse og redegørelser fra tidligere år.

Lovpligtige redegørelser for god fondsledelse