Ansøg om legat

Fondens formål er at yde mindrebemidlede personer, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark, hjælp til at søge helbredelse eller lindring for psykiske lidelser.

Ansøgning

For at ansøge om et legat skal der udfyldes og indsendes et elektronisk ansøgningsskema.

  • Du finder link til ansøgningsskemaet nedenfor.

Ansøgningen skal vedlægges en indstilling fra en læge og seneste årsopgørelse fra SKAT. Indstillingen fra lægen skal redegøre for sygdomsforløb og diagnose. Der er desuden mulighed for – men det er ikke et krav – at vedlægge vurdering fra en socialrådgiver om ansøgers økonomiske og sociale situation samt en udvidet beskrivelse af ansøgningens baggrund og formål.

I ansøgningen skal der blandt andet redegøres for ansøgers tilknytning til Danmark, familiemæssige og økonomiske forhold samt en begrundelse for ansøgningen. Desuden skal der afgives oplysninger om muligheder for offentlig støtte og oplysninger om eventuel hjælp fra anden side.

Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives på tro og love.

Vilkår og begrænsninger

  • Legatet ydes kun til enkeltpersoner, for eksempel i forbindelse med behandling, studieaktiviteter, boligforhold eller rekreation.
  • Legatet gives som en engangsbevilling. Har du tidligere fået et legat skal der gå fire år før du kan ansøge igen.
  • Indstilling af ansøgningen skal foretages af en læge. Indstillingen fra lægen skal vedlægges ansøgningen, og må ikke være mere end 12 måneder gammel.
  • Indstilling kan alternativt foretages af en socialrådgiver, hvis en læge også underskriver.
  • Legatet kan ikke ansøges til betaling for konsultation hos den læge, der indstiller ansøgningen.
  • Der kan ikke ansøges om hjælp til behov, der i forvejen tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte.
  • Personer med misbrug af rusmidler tilgodeses ikke.
  • Udbetaling af legat kan udelukkende foretages til en bank i Danmark.

Uddelingsprocedure og tidspunkt

Legatansøgninger behandles fire gange årligt af Stiftelsens bestyrelse.

Alle ansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet, modtager et skriftligt svar uanset afgørelsens udfald. Fondens afgørelser kan ikke forventes begrundet, og de kan ikke ankes. Legatbeløbet overføres til ansøgers konto i anerkendt pengeinstitut. Der kan ikke benyttes andre betalingsformer.

Prioritering af ansøgninger

Læs om, hvordan Fonden Den Hageske Stiftelse prioriterer ansøgninger her.

Har du brug for hjælp til ansøgning?

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om et legat er du velkommen til at kontakte Fonden Den Hageske Stiftelse på mail den@hageskestiftelse.dk eller på telefon 49147009.

Indstilling fra læge eller socialrådgiver

Her kan du finde et dokument som en læge eller en socialrådgiver kan udfylde med den indstilling, der skal vedlægges ansøgningen:

Fortrolighed, persondataloven og skatteregler

Du finder yderligere information om fortrolighed, persondataloven og skatteregler i forbindelse med ansøgninger her.

Ansøgningsskema til print

Hvis du ikke ønsker at ansøge via det elektroniske ansøgningsskema, kan du downloade ansøgningsskemaet til manuel udfyldelse her.