Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2019

Bestyrelsen skal jf. årsregnskabslovens § 77 a hvert år forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalingerne vedrører områderne åbenhed og kommunikation, opgaver, ansvar og vederlag. Redegørelsen fremgår tillige af Årsrapporten for 2019, og den udgør en bestanddel af Fondens ledelsesberetning for regnskabsåret 2019.