Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2018

Bestyrelsen skal jf. årsregnskabslovens § 77 a hvert år forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalingerne vedrører områderne åbenhed og kommunikation, opgaver, ansvar og vederlag. Redegørelsen fremgår tillige af Årsrapporten for 2018, og den udgør en bestanddel af Fondens ledelsesberetning for regnskabsåret 2018.