Lovpligtige redegørelser for god fondsledelse 2016

Jævnfør årsregnskabslovens § 77 a og § 77 b