Arkiv over lovpligtige redegørelser for god fondsledelse

Bestyrelsen skal jf. årsregnskabslovens § 77 a hvert år forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Anbefalingerne vedrører områderne åbenhed og kommunikation, opgaver, ansvar og vederlag. Her findes bestyrelsens redegørelser for tidligere år.

Lovpligtige redegørelser for god fondsledelse